Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Media

Vad händer på SCA?

Ta del av våra pressmeddelanden, ladda ner bilder och se våra kommande event.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA stänger den sista tryckpappersmaskinen

Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stä

ngde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott.
1 Pressmeddelanden

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner

med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 april 2021
1 Pressmeddelanden

SCAs naturvårdsbränningar gör stor nytta – se filmen

I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning –

skogsskötsel som gynnar många arter” berättar vi om de naturvårdsbränningar som utförs i våra skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner.
9

SCA deltar i stor satsning på autonom skogsföryngring

Nu satsar skogsbranschen och forskningsu

tövare tillsammans med Vinnova 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen när det gäller precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö.
2
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt